Badania kliniczne potwierdzające skuteczność pola magnetycznego