Udar mózgu – wczesna rehabilitacja to szansa na powrót do zdrowia

udar mózgu

Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią przyczyną zgonów i niepełnosprawności wśród Polaków. Najczęstszą przyczyną udaru jest zaburzony przepływ krwi w mózgu spowodowany zwężeniem naczynia lub jego niedrożnością. Osoby, u których wystąpił udar, wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej oraz szybkiego wprowadzenia bardzo złożonej rehabilitacji. W wyniku udaru obumierają komórki nerwowe, a u pacjentów mogą pojawić się m.in. paraliż wybranych kończyn, niedowład, problemy z mową, fizyczny ból oraz depresja.

 

Spis treści:

Leczenie udaru mózgu

Rehabilitacja osób po udarze mózgu

Pole magnetyczne w rehabilitacji osób po udarze mózgu

Leczenie udaru mózgu

W leczeniu udaru dąży się przede wszystkim do poprawienia przepływu krwi w mózgu. Wdraża się działania, które rozszerzają naczynia krwionośne, udrażniają je i zmniejszają lepkość krwi. Mają one wpływ nie tylko na rozległość udaru, ale także zabezpieczają pacjenta przed wystąpieniem kolejnego [1].

U osób po udarze niedokrwiennym mózgu występują w różnym stopniu ubytki neurologiczne. Pacjenci wymagają więc bardzo szybko kompleksowej rehabilitacji, która pomoże nie tylko uśmierzyć ból, ale też zminimalizować spastyczność i niedowłady kończyn.

Rehabilitacja osób po udarze mózgu

Osoby po udarze mózgu wymagają bardzo często indywidualnego podejścia terapeutycznego. U wielu pacjentów występuje ból, który początkowo uniemożliwia wykonywanie ćwiczeń ruchowych. Rehabilitacja jest procesem wymagającym czasu, jednak o jej efekcie decyduje moment rozpoczęcia. Niestety często zdarza się, że pacjenci oczekują na zabiegi kilka miesięcy.

Chorzy – oprócz leczenia farmakologicznego – poddawani są zabiegom kinezyterapeutycznym oraz zabiegom fizykoterapeutycznym, takim jak tonoliza, krioterapia czy magnetoterapia. Tej ostatniej metodzie wykorzystującej wpływ pola magnetycznego poświęca się coraz więcej uwagi. Dlaczego?

Pole magnetyczne w rehabilitacji osób po udarze mózgu

Pole magnetyczne staje się dość ważnym elementem rehabilitacji osób po udarze, stosowanym również profilaktycznie w celu uniknięcia kolejnego epizodu udaru. A ten – według danych statystycznych – występuje u ok. 40% chorych. Jak to możliwe, że pole magnetyczne ma w tym przypadku tak dobry wpływ?

Po pierwsze – pole magnetyczne od dłuższego czasu stosowane jest szeroko w medycynie jako środek przeciwbólowy. A ma to istotne znaczenie dla pacjentów, u których w wyniku udaru pojawił się ból uniemożliwiający wprowadzenie jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych.

Po drugie – pole magnetyczne wywołuje efekty wazodylatacji (czyli rozszerzenia naczyń krwionośnych) oraz poprawę paramentów krwi. A przecież główną przyczyną udaru jest właśnie zwężenie naczyń lub ich niedrożność.

Po trzecie – pole magnetyczne poprawia metabolizm każdej komórki przez zwiększenie przepływu przez błony komórkowe. Ma to też miejsce w uszkodzonych po udarze neuronach, w których nie tylko dochodzi o poprany ukrwienia i dotlenienia, ale także do pojawienia się bodźców nerwowych istotnych dla wielu prawidłowych odruchów. Tym samym poprawia się sprawność kończyn. Po określonej serii zabiegów efekt ten utrzymuje się nawet do kilku miesięcy [2, 4].

Stosowanie pola magnetycznego o niskiej częstotliwości przywraca również równowagę pomiędzy uszkodzoną a zdrową półkulą mózgu. Część badań wskazuje także na korzystny wpływ pola magnetycznego o określonych parametrach w terapii zaburzeń mowy [3].

Pole magnetyczne jest szeroko stosowane w leczeniu depresji, która dość często występuje po udarze. W przeciwieństwie do znanych od lat elektrowstrząsów zastosowanie pola magnetycznego jest metodą bezinwazyjną [4].

Obecnie trwają liczne badania nad poznaniem mechanizmów odpowiadających za efekt działania pola magnetycznego nie tylko w u osób z udarem mózgu.

Źródła:

[1] J. Piskorz, G. Wójcik, J. Iłzecka, D. Kozak- Putowska, Wczesna rehabilitacja pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, t. 20, nr 4, s. 351-355.

[2] A. Hawrylak, A. Hawrylak, D. Wojna, K. Barczyk, Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2010, 1, vol. 16.

[3] A. Rajtar, Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w modulowaniu neuroplastyczności po udarze niedokrwiennym mózgu, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” 2012, 7,4, s. 206-211.

[4] J. Antczak. A, Poleszczyk, M. Banach, Aktualne możliwości i perspektywy terapii schorzeń neurologicznych i zaburzeń psychicznych przezczaszkową stymulacją magnetyczną serią bodźców, „Family Medicine & Primary Care Review” 2015, 17, 4, s. 267-273.

Zdjęcie główne:  olegdudko/123rf.com

Oceń